Prosjekter ditt elektriske anlegg i hus, hytte, leilighet

Me har fått laga eit verktøy der ein kan prosjektera sitt eige elektriske anlegg. Dette er første versjonen av dette så det kan vera små feil me ikkje har oppdaga endå.

Det ein gjer her er at først så bør ein lesa bolignormbrosjyren som det er link til under her, for å få eit vist innblikk i korleis ein elektriskinstallasjon skal utførast i dag.

Når ein har lest brosjyra så begynner ein å legge til eit og eit rom. Har du ei teikning der det står romnr så begynner du med det første rommet først.
Inne i dei forskjellige romma så ser du kva du kan legga til.
Når du er ferdig kan du laste det ned til din eigen pc og senda ei .csv fil oss på mail

Etter at du er ferdig, kan du sende dette til oss. Dette gjer du ved å laste opp .csv filen som du kan laste ned frå programmet. Du kan også sende ved ei skildring eller liknande. Bilder og teikningar kan også sendast ved å komprimere disse i en zip-mappe og lasta dei opp. Skriv då her: